Khác biệt giữa các bản “Cù Lao Dung”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các xã và thị trấn, huyện Cù Lao Dung có 8 đơn vị hành chính gồm các xã An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, Đại Ân 1, An Thạnh Tây, An Thạnh Đông, An Thạnh Nam và thị trấn Cù Lao Dung.
 
== Cù Lao Dung hiện nay ==
Tính từ khi thành lập đến nay, huyện Cù Lao Dung chưa có thay đổi hành chính. Huyện Cù Lao Dung hiện nay có diện tích tự nhiên là 24.944 ha với dân số 62.931 người (theo tổng điều tra dân số 1/4/2009).
 
==Vị trí địa lí==
 
Địa giới hành chính:
 
*Phía Đông và Bắc giáp tỉnh [[Trà Vinh]];.
*Phia Tây giáp huyện [[Long Phú]] và huyện [[Trần Đề]];
 
*Phia Tây giáp huyện [[Long Phú]] và huyện [[Trần Đề]];.
 
*Phía Nam giáp [[Biển Đông]].
 
Người dùng vô danh