Khác biệt giữa các bản “Opportunity (xe tự hành)”

sửa bản tóm tắc
(sửa bản tóm tắc)
| SATCAT =
| mission_duration = Dự tính: 90 [[Sol (ngày trên sao Hỏa)|sol]] (92,5&nbsp;ngày)<br />Cuối cùng: 5.352 Sol ({{age in days|2004|01|25|2019|02|13}}&nbsp;ngày&nbsp;Trái Đất từ khi đáp trên sao Hỏa đến kết thúc sứ mệnh; 15 năm Trái Đất hay 8 năm sao Hỏa
| dry_mass spacecraft_type = {{convert|185|kg|lb}}Xe (rovertự only)hành
| dry_mass =
| launch_mass = Tổng trọng: 1.063 kg<br/> Xe tự hành: 185 kg<br/> Thiết bị đáp: 348 kg <br/> Vỏ lưng/dù: 209 kg<br/> Tấm chắn nhiệt: 78 kg<br/> Tầng hành trình: 193 kg<br/> Nhiên liệu đẩy: 50 kg<ref name="LaunchDetails"/>
 
| launch_date = {{start-date|ngày 7 tháng 7 năm, 2003, 03:18 UTC}}<ref name="NASA-Opportunity">{{chú thíchcite web |last=Nelson |first=Jon |title=Mars Exploration Rover – Opportunity |url=http://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-opportunity-mer/ |date= |work=[[NASA]] |accessdate=ngàyFebruary 2, tháng2014 2|archive-url=https://web.archive.org/web/20140124075309/http://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-opportunity-mer năm|archive-date=January 24, 2014 |dead-url=no }}</ref><ref name="LaunchDetails"/>
| launch_rocket = [[Delta II]] 7925H-9.5<ref name="LaunchDetails"/><ref name="nasa"/><ref name="Jonathan's Space Report No. 504"/>
| launch_site = [[Cape Canaveral Air Force Station|Cape Canaveral]] [[Cape Canaveral Air Force Station Space Launch Complex 17|SLC-17B]]
| launch_contractor = Boeing
 
| last_contact = 10 tháng 6, 2018<ref name="NASA-20190213">{{cite news |last1=Agle |first1=D.C. |last2=Brown |first2=Dwayne |last3=Wendel |first3=JoAnna |title=NASA's Opportunity Rover Mission on Mars Comes to End |url=https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7334 |date=February 13, 2019 |work=NASA |accessdate=February 14, 2019}}</ref>
| deactivated = <!-- {{end-date|[insert date here]}} -->
| last_contactdeclared = <!--13 {{end-date|[inserttháng date2, here]}}2019<ref name="NASA--20190213" />
<!--delete as appropriate-->
|interplanetary={{Infobox spaceflight/IP|type=rover|object=[[Mars]]|arrival_date=ngày 25 tháng 1 năm 2004,<ref name="NASA-Opportunity" /> 05:05 UTC [[Spacecraft Event Time|SCET]]<br /> [[Timekeeping on Mars|MSD]] 46236 14:35 [[Airy Mean Time|AMT]]
 
|interplanetary={{Infobox spaceflight/IP|type=rover|object=[[Mars]]|arrival_date=ngày 25 tháng 1 năm, 2004,<ref name="NASA-Opportunity" /> 05:05 UTC [[Spacecraft Event Time|SCET]]<br /> [[Timekeeping on Mars|MSD]] 46236 14:35 [[Airy Mean Time|AMT]]
|location={{coord|1.9462|S|354.4734|E|globe:Mars|name=Opportunity rover}}<ref name="Esri-Mapping">{{chú thích web |author=Staff |title=Mapping the Mars Rovers' Landing Sites |url=http://www.esri.com/news/arcuser/0404/mapmars3of3.html |date= |work=[[Esri]] |accessdate=ngày 4 tháng 5 năm 2014 }}</ref>
 
|location={{coord|1.9462|S|354.4734|E|globe:Mars|name=Opportunity rover}}<ref name="Esri-Mapping">{{chú thíchcite web |author=Staff |title=Mapping the Mars Rovers' Landing Sites |url=http://www.esri.com/news/arcuser/0404/mapmars3of3.html |date= |work=[[Esri]] |accessdate=ngàyMay 4, tháng2014 5|archive-url=https://web.archive.org/web/20140504190618/http://www.esri.com/news/arcuser/0404/mapmars3of3.html năm|archive-date=May 4, 2014 |dead-url=no }}</ref>
|distance = {{cvt|45|km}}<ref name="mer-status">{{chú thích web|url=http://mars.nasa.gov/mer/mission/status_opportunityAll.html|title=Mars Exploration Rover Mission: All Opportunity Updates|work=nasa.gov|accessdate=ngày 18 tháng 1 năm 2018}}</ref> <small>({{as of|2018|1|10|lc=y}})</small>}}
 
|distance = {{cvt|45.16|km}}<ref name="mer-status">{{chú thíchcite web|url=http://mars.nasa.gov/mer/mission/status_opportunityAll.html|title=Mars Exploration Rover Mission: All Opportunity Updates|work=nasa.gov|accessdate=ngàySeptember 18, tháng2018|archive-url=https://archive.is/20150830191319/http://mars.nasa.gov/mer/mission/status_opportunityAll_2011.html|archive-date=August 130, năm 20182015|dead-url=no}}</ref> <small>({{as of|2018|1|10|lc=y}})</small>}}
}}
| programme = [[Chương trình thăm dò sao Hỏa]]
| previous_mission = ''[[Sojourner (roverxe tự hành)|Sojourner]]''
| next_mission = ''[[Curiosity (tàuxe thămtự hành)|Curiosity]]''
}}