Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox spaceflight/IP”

không có tóm lược sửa đổi
|demo = {{{object}}} {{{type}}}
|flyby = Bay ngang qua {{#if:{{{object<includeonly>|</includeonly>}}}|{{{object}}}{{#if:{{{note|}}}|&#x0020;<small>{{nowrap|({{{note}}})}}</small>}}}}
|orbiter = {{ucfirst:{{{object<includeonly>|</includeonly>}}} orbiterphi thuyền quỹ đạo}}
|impactor = {{ucfirst:{{{object<includeonly>|</includeonly>}}} impactor}}
|impactor_flyby = {{ucfirst:{{{object<includeonly>|</includeonly>}}} flyby}} {{nowrap|<small>(failed impact)</small>}}
|atmospheric = {{ucfirst:{{{object<includeonly>|</includeonly>}}} atmospheric probe}}
|lander = {{ucfirst:{{{object<includeonly>|</includeonly>}}} landerxe tự hành}}
|lander_impact = {{ucfirst:{{{object<includeonly>|</includeonly>}}} impact}} {{nowrap|<small>(failed landing)</small>}}
|lander_flyby = {{ucfirst:{{{object<includeonly>|</includeonly>}}} flyby}} {{nowrap|<small>(failed landing)</small>}}