Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Cần biên tập}}
 
'''Chữ viết Mông Cổ''' ({{lang-mn|[[Image:Monggol bicig.svg|17px]] ''Mongγol bičig'', [[Bảng chữ cái Kirin]]: Монгол бичиг, ''Mongol bichig''}}) được gây ra từ ảnh hưởng xung quanh. Mongol từng dùng vài giống chữ viết:
 
{| class="wikitable"