Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ai Cập thời tiền sử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Thời tiền sử của Ai Cập''' kéo dài từ thời kỳ định cư sớm nhất của con người đến đầu thời[[Thời kỳ triều đại sớmcủa (Ai Cập)|thời kỳ Sơ triều đại]] vào khoảng năm 3100 trước Công Nguyên, bắt đầu với [[Pharaoh]] đầu tiên, [[Narmer]] cho một số nhà Ai Cập học,hoặc [[Hor-Aha cho những người khác,]] (còn gọi là [[Menes]]). Thời kỳ Predynastictiền nàytriều đại truyền thốngnày tương đương với phầngiai đoạn cuối cùng của thời kỳ đồ đá mới bắt đầu c.khoảng năm 6000 BCTCN, và tương ứng với thời kỳ [[Naqada III]].
 
Ngày tháng của thời kỳ Predynastic lần đầu tiên được xác định trước khi khai quật khảo cổ học rộng rãi của Ai Cập diễn ra, và những phát hiện gần đây cho thấy sự phát triển Predynastic dần dần đã dẫn đến tranh cãi về thời điểm chính xác thời kỳ Predynastic kết thúc. Do đó, các thuật ngữ khác nhau như " Giai đoạn Protodynastic ", "Zero Dynasty" hoặc "Dynasty 0" [1] được sử dụng để đặt tên cho một phần của giai đoạn có thể được đặc trưng bởi Predynastic bởi một số và Dynastic sớm bởi những người khác.