Khác biệt giữa các bản “Sắc lệnh”

không có tóm lược sửa đổi
 
 
==Việt Nam ==
[[Hình: lenhctn.jpg | nhỏ|Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký‎ LệnhSắc lệnh công bố Hiến pháp 2013 |300x300px]]
Trong Điều 91 Hiến pháp 2013 có ghi: "Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình".<ref>Hiến pháp Việt Nam năm 2013</ref> Cụ thể theo Điều 13 [[Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật]] (Luật số: 17/2008/QH12) ghi là "Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước được ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước do Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định".<ref>CTĐT chính phủ, [http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=70677&category_id=0 Luật BHVBQPPL], truy cập ngày 05/02/2017.</ref> Như vậy, [[chủ tịch nước]] có quyền ban hành lệnh mà không cần [[Quốc hội]] thông qua, song lệnh đó cần phải tuân thủ theo Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
 
Người dùng vô danh