Khác biệt giữa các bản “Hulunbuir”

n (Hô Luân Bối Nhĩ đổi thành Hulunbuir qua đổi hướng)
Về mặt hành chính, thành phố này được chia thành 13 [[phân cấp hành chính Trung Quốc|đơn vị cấp huyện]] gồm 1 [[khu Trung Quốc|quận]], 5 [[huyện cấp thị]], 7 [[kỳ Trung Quốc|kỳ]]. Tổng cộng có 74 trấn, 23 hương (trong đó có 13 hương dân tộc), 25 [[tô mộc (hành chính)|tô mộc]] (trong đó có 1 tô mộc dân tộc) và 36 [[nhai đạo biện sự xứ]].
* Quận: [[Hải Lạp Nhĩ]].
* Thị xã: [[Mãn Châu Lý (Hô Luân Bối Nhĩ)|Mãn Châu Lý]], [[Trát Lan Đồn]], [[Nha Khắc Thạch]], [[Căn Hà]] và [[Ngạch Nhĩ Cổ Nạp]].
* Kỳ (4 kỳ và 3 kỳ tự trị): [[A Vinh]], [[Tân Ba Nhĩ Hổ Tả]], [[Tân Ba Nhĩ Hổ Hữu]], [[Trần Ba Nhĩ Hổ]]; [[kỳ tự trị dân tộc Đạt Oát Nhĩ Mạt Lực Đạt Ngõa]], [[kỳ tự trị dân tộc Ngạc Ôn Khắc]], [[kỳ tự trị dân tộc Ngạc Luân Xuân]].
 
== Liên kết ngoài ==