Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tá điền”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{sơ khai}}
[[File:MilletBreviarium GleanersGrimani - Juni detail.jpg|nhỏ|phải|280px|Những tá điền đang canh tác]]
'''Tá điền''' là những người [[nông dân]] lao động trong lĩnh vực [[nông nghiệp]] và hoạt động chính là [[canh tác]] [[ruộng]] [[đất]]. Đây là những nông dân [[nghèo]] phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác (của địa chủ hoặc điền chủ ), những ruộng đất thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một quý tộc hoặc những người có tài sản. Tá điền tuy về mặt [[pháp lý]] là thân phận [[tư do]] nhưng thực tế đã bị ràng buộc với ruộng đất và không thể thay đổi nghề nghiệp hoặc di chuyển chổ ở của của họ, trừ khi họ đã trở thành một tiểu chủ.