Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Curiosity (xe tự hành)”

n
Motthoangwehuong đã đổi Thảo luận:Curiosity (tàu thăm dò) thành Thảo luận:Curiosity (xe tự hành) qua đổi hướng: đây không phải là tàu thăm dò (space probe) mà là xe tự hành (rover)
n (Thusinhviet đã đổi Thảo luận:Curiosity (xe tự hành) thành Thảo luận:Curiosity (tàu thăm dò): "rover" chỉ đến sự "thăm dò" chứ không đề cập đến "tự hành")
n (Motthoangwehuong đã đổi Thảo luận:Curiosity (tàu thăm dò) thành Thảo luận:Curiosity (xe tự hành) qua đổi hướng: đây không phải là tàu thăm dò (space probe) mà là xe tự hành (rover))