Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Hộp thông tin cựu quốc gia
{{Infobox Former Country
|native_name = ''République{{native name|fr|épublique française''}}
|conventional_long_name = Cộng hòa Pháp
|common_name = Pháp
|common_languages = Tiếng Pháp
|religion =
|currency = [[Franc Pháp]] ([[ISO 4217|FRF]])
|currency_code = FRF
|title_leader = [[Tổng thống Pháp|Tổng thống]]
|leader1 = Vincent Auriol