Khác biệt giữa các bản “Mạng lưới nội chất”

không có tóm lược sửa đổi
'''Lưới nội bào hạt''' :
Lưới nội bào hạt tạo ra và vận chuyển protein dành cho màng sinh chất và sự chế tiết. Nó tổng hợp nên màng, hệ thống bên trong, và các protein chế tiết. Vài phút sau khi được tổng hợp, hầu hết protein được chuyển đến bộ máy Golgi trong các túi . Lưới nội bào hạt cũng có chức năng sửa chữa, bao bọc và quyết định đặc tính của các protein.
 
{{đang viết}}
 
==Chú thích==
{{reflist}}
 
==Tài liệu tham khảo==
*{{cite book|author=Bruce Alberts|coauthors=Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter|title=Molecular Biology of the Cell|edition=thứ 5|publisher=Garland Science, Taylor & Francis Group|year=2008|month=|isbn=978-0-8153-4106-2}}
 
{{Bào quan}}
{{Sinh học}}