Khác biệt giữa các bản “Người khuyết tật”

Tài liệu sẽ được cập nhật. Trong trường hợp liên kết bị gãy, vui lòng kiểm tra thêm lần nữa, nếu vẫn không được hãy thử tìm kiếm trên [http://www.google.com.vn/ Google] với từ khóa là tên tài liệu.
 
'''Website về / của người khuyết tật''':
* [http://www.pwd.vn www.pwd.vn] Người khuyết tật Việt Nam | Viet Nam People With Disability
* [http://www.nghilucsong.net www.nghilucsong.net] Kênh thông tin người khuyết tật
29

lần sửa đổi