Khác biệt giữa các bản “Quốc kỳ Nga”

==Quốc kỳ Nga qua các giai đoạn lịch sử==
<gallery>
Tập tin:Flag of Oryol (variant).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (1547 - 1699)
Tập tin:Flag of Russian EmpireRussia (19141668-19171693).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (1699-1721), [[Đế quốc Nga]] (17211668 - 18581699)
Tập tin:Flag of Russian Empire (1914-1917).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Sa quốc Nga]] (1699 - 1721), [[Đế quốc Nga]] (1721 - 1858)
Tập tin:Romanov Flag.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Đế quốc Nga]] (1858 - 1883)
Tập tin:Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Đế quốc Nga]] (1883 - 1917)
Tập tin:Flag of Russian SFSR (1937-1954).svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1937 - 1954)
Tập tin:Flag of the Russian SFSR.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga]] (1954 - 1991)
Tập tin:Flag of the Soviet Union (1923).svg|Cờ của Liên Xô từ 1922-1923
Tập tin:Flag of the Soviet Union 1923.svg|Cờ của Liên Xô từ 1923-1955
Tập tin:Flag of the Soviet Union 1955.svg|Cờ của Liên Xô từ 1955-1980
Tập tin:Flag of the Soviet Union.svg|Cờ của Liên Xô từ 1980-1991
Tập tin:Flag of Russia 1991-1993.svg|[[Tập_tin:FIAV_historical.svg|23x23px]][[Nga|Liên bang Nga]] (1991 - 1993)
Tập tin:Flag of Russia.svg|[[Tập_tin:FIAV_normal.svg|23x23px]][[Nga|Liên bang Nga]] (từ 1993 đến nay)