Khác biệt giữa các bản “Phú Lộc, Nho Quan”

Địa giới hành chính, xã này nằm giáp các xã:
*Phía đông giáp xã [[Quỳnh Lưu, Nho Quan|Quỳnh Lưu]], [[Nho Quan]]
*Phía nam giáp các xã [[Phú Long, Nho Quan|Phú Long]], [[Kỳ Phú, Nho Quan|Kỳ Phú]], huyện [[Nho Quan]]
*Phía tây giáp xã [[Văn Phú, Nho Quan|Văn Phú]], huyện [[Nho Quan]]
*Phía bắc giáp các xã [[Thanh Lạc, Nho Quan|Thanh Lạc]] và [[Sơn Thành, Nho Quan|Sơn Thành]], huyện [[Nho Quan]]
Hiện nay có một đơn vị bộ đội là Trung đoàn 202 đóng quân trên địa bàn xã Phú Lộc.