Khác biệt giữa các bản “Giáo hội Kitô giáo”

không có tóm lược sửa đổi
Do đó, phần lớn các Kitô hữu trên toàn cầu (đặc biệt là các [[Tông truyền|nhà thờ tông đồ]] được liệt kê ở trên, cũng như một số [[Công giáo Anh|người Công giáo Anh]]) coi Giáo hội Kitô giáo như một " societas perfecta " hữu hình và được tôn sùng với ân sủng siêu nhiên, trong khi [[Kháng Cách|tín đồ Kháng Cách]] nói chung hiểu Giáo hội là một [[Hội thánh vô hình|thực tại vô hình]] không thể nhận dạng với bất kỳ tổ chức trần gian cụ thể, giáo phái hay mạng lưới các nhà thờ liên kết nào. {{Cần chú thích|date=January 2017}} Những người khác đánh đồng Giáo hội với các nhóm cụ thể có chung các yếu tố cơ bản nhất định về giáo lý và thực hành, mặc dù được chia theo các điểm khác của giáo lý và chính phủ (như lý thuyết nhánh được một số người theo [[Anh giáo]] giảng dạy).
 
Hầu hết các bản dịch tiếng Anh của [[Tân Ước]] thường sử dụng từ "nhàgiáo thờhội" như một bản dịch của {{Lang-grc|ἐκκλησία}}, được tìm thấy trong các văn bản [[Tiếng Hy Lạp|Hy Lạp]] gốc, thường có nghĩa là một "hội đồng".<ref>[http://artfl.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.14:1:160.lsj Liddell và Scott:]</ref> Thuật ngữ này xuất hiện trong hai câu của [[Phúc Âm Mátthêu|Tin mừng Matthew]], 24 câu trong [[Sách Công vụ Tông đồ|Công vụ Tông đồ]], 58 câu trong các thư tín của Phaolô (bao gồm cả những trường hợp đầu tiên được sử dụng liên quan đến Giáo hội Kitô giáo), hai câu của [[Thư gửi tín hữu Do Thái]], một câu của [[Thư của Giacôbê]], ba câu của Thư tín thứ ba của Giăng, và 19 câu của [[Sách Khải Huyền]]. Tổng cộng, ἐκκλησία xuất hiện trong văn bản Tân Ước 114 lần, mặc dù không phải mọi trường hợp đều là tài liệu tham khảo kỹ thuật cho Giáo hội.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.acu.edu/sponsored/restoration_quarterly/archives/1950s/vol_2_no_4_contents/ward.html|title=Ekklesia: A Word Study|date=|publisher=Acu.edu|archive-url=https://web.archive.org/web/20060903214339/http://www.acu.edu/sponsored/restoration_quarterly/archives/1950s/vol_2_no_4_contents/ward.html|archive-date=3 September 2006|dead-url=yes|access-date=3 September 2013}}</ref>
 
Trong [[Tân Ước]], thuật ngữ ἐκκλησία được sử dụng cho các cộng đồng địa phương cũng như theo nghĩa phổ quát có nghĩa là tất cả các tín đồ.<ref>McKim, Donald K., ''Từ điển thuật ngữ thần học'' Westminster, Nhà xuất bản Westminster John Knox, 1996</ref> Theo truyền thống, chỉ những tín đồ chính thống mới được coi là một phần của nhà thờ thực sự, nhưng niềm tin về chính thống đã thay đổi từ lâu, vì nhiều nhà thờ (không chỉ những người chính thức sử dụng thuật ngữ "Chính thống" trong tên của họ) coi họ là chính thống và các Kitô hữu khác không đồng nhất
223.257

lần sửa đổi