Khác biệt giữa các bản “Mạng lưới nội chất”

[[Tập tin:nucleus ER golgi.jpg|nhỏ|360px|'''Hình 1:''' Hình ảnh về [[nhân]] tế bào, [[mạng lưới nội chất]] và [[thể Golgi]]: (1) Nhân, (2) Lỗ nhân, (3) Mạng lưới nội chất hạt (RER), (4) Mạng lưới nội chất trơn (SER), (5) [[Ribosome]] trên RER, (6) Các phân tử [[protein]] được vận chuyển, (7) [[Túi tiết]] vận chuyển protein, (8) [[Thể Golgi]], (9) Đầu ''Cis'' của thể Golgi, (10) Đầu ''trans'' của thể Golgi, (11) Phần thân của thể Golgi.]]
 
Mạng lưới nội chất có cấu trúc như là một hệ thống ống dẫn chằng chịt và phát triển rộng khắp tế bào chất, được nâng đỡ bởi hệ thống khung xương của tế bào. Các ống dẫn, nhánh rẽ và các túi của mạng lưới nội chất đều được nối thông với nhau và bản thân mạng lưới nối kết trực tiếp với lớp màng ngoài của [[nhân tế bào]], như hệ thống màng này hình thành một lớp vỏ bọc kín bao lấy một khoảng không gian chiếm chừng 10 phần trăm dung tích tế bào gọi là ''khoang lưới nội chất'' (ER lumen). Mặc dù khoang lưới nội chất chỉ chiếm 10 phần trăm dung tích tế bào, diện tích bề mặt [[màng sinh chất]] của mạng lưới chiếm gần một nữa tổng diện tích màng sinh chất của tế bào.<ref name ="albert723">Albert et al, trang 723</ref> Ở các tế bào [[gan]] và [[tụy]], diện tích bề mặt màng sinh chất của mạng lưới lần lượt gấp 25 lần và 12 lần so với diện tích bề mặt [[màng tế bào]].<ref name ="albert696">Albert et al, trang 696</ref>
'''Lưới nội bào hạt''' :
Lưới nội bào hạt tạo ra và vận chuyển protein dành cho màng sinh chất và sự chế tiết. Nó tổng hợp nên màng, hệ thống bên trong, và các protein chế tiết. Vài phút sau khi được tổng hợp, hầu hết protein được chuyển đến bộ máy Golgi trong các túi . Lưới nội bào hạt cũng có chức năng sửa chữa, bao bọc và quyết định đặc tính của các protein.
 
{{đang viết}}
 
 
==Chức năng==