Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Các bài khởi tạo mới:
 
* [[Bình duyệt]]
* [[Kiểm định Johansen]]
* [[Lê Hồng Sơn (diễn viên)]]
* [[Estimator]]
* [[Hệ số Sharpe]]
2.075

lần sửa đổi