Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*Trần Danh Trung {{goal|40}}
*Trần Danh Trung {{goal|62}}
*[[Phan Thanh Hậu]] {{goal|82}}
*[[Lê Xuân Tú]] {{goal|90+5}}
| stadium = [[Sân vận động Olympic Phnôm Pênh|Sân vận động Olympic]], [[Phnôm Pênh]]