Khác biệt giữa các bản “Trương Thị Thận”

→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:03.1871838 using AWB
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Tham khảo: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:03.1871838 using AWB)
Bà sinh hạ cho Thiệu Trị 6 người con, 2 hoàng tử 4 hoàng nữ. Trong đó chỉ có 2 hoàng tử và 1 công chúa sống tới tuổi trưởng thành. Năm [[1835]] bà hạ sinh Hoàng nữ [[Nguyễn Phúc Tuy Trinh]] (阮福婑婧). Năm 1837, bà hạ sinh '''Phong Lộc Quận Công''' [[Nguyễn Phúc Hồng Kháng]] (豐祿郡公阮福洪伉). Năm [[1838]] bà hạ sinh Hoàng nữ [[Nguyễn Phúc Liêu Diệu]] (阮福嫽妙). Năm [[1839]] bà lại sinh ra Hoàng nữ [[Nguyễn Phúc Nhàn Nhã]] (阮福嫻雅). Năm [[1847]] bà sinh ra [[Nguyễn Phúc Hồng Dật]] sau là vua '''Hiệp Hoà''', sau lại bị giáng làm '''Văn Lãng Quận Vương''' (文朗郡王). Bà còn một người con gái là [[Lạc Thành Công chúa]] '''Nguyễn Phúc Nhàn Đức''' (樂成公主阮福嫻德), nhưng không rõ thời gian bà sinh hạ công chúa, nhưng ước chừng khoảng năm [[1843]] tới năm [[1845]].
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
* [[Thiệu Trị]]
* Đại Nam Liệt Truyện