Khác biệt giữa các bản “2 tháng 9”

* [[1931]] - [[Đặng Xuân Kỳ]], Giáo sư triết học Việt Nam (mất [[2010]])
* [[1952]] - [[Lê Công]], võ sư Karatedo người Việt Nam.
* [[1990]] - [[Nguyễn Nam]], doanh nhân trẻ tuổi nhất củatại Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Yahoo. Namvn113@yahoo.com / ĐT 0982205508
 
== Mất ==
Người dùng vô danh