Khác biệt giữa các bản “Tạm biệt em gái Slav”

→‎Các phiên bản lời bài hát: Xóa bỏ các nội dung nhầm lẫn
(→‎Các phiên bản lời bài hát: Xóa bỏ các nội dung nhầm lẫn)
 
==Các phiên bản lời bài hát==
===Lời gốc năm 1914===
{{col-begin}}
{{col-1-of-3}}
;Tiếng Nga
 
Встань за Веру, Русская Земля!<br>
Много песен мы в сердце сложили,<br>
Воспевая родные поля<br>
Беззаветно тебя мы любили,<br>
Святорусская наша земля.<br>
Высоко ты главу поднимала -<br>
Словно солнце твой лик воссиял.<br>
Но ты жертвою подлости стала -<br>
Тех, кто предал тебя и продал!
 
''Điệp khúc'':<br>
И снова в поход!<br>
Труба нас зовет!<br>
Мы вновь встанем в строй<br>
И все пойдем в священный бой.<br>
Встань за Веру, Русская Земля!
 
Ждет победы России святыня.<br>
Отзовись, православная рать!<br>
Где Илья твой и где твой Добрыня?<br>
Сыновей кличет Родина-мать.
 
(''Điệp khúc'')
 
Все мы - дети великой Державы,<br>
Все мы помним заветы отцов<br>
Ради Знамени, Чести и Славы<br>
Не жалей ни себя, ни врагов.<br>
Встань, Россия, из рабского плена,<br>
Дух победы зовет: в бой, пора!<br>
Подними боевые знамена<br>
Ради Правды, Красы и Добра!
 
(''Điệp khúc'')
 
{{col-2-of-3}}
;Chuyển tự La Tinh
 
Vstanʹ za Veru, Russkaya Zemlya!<br>
Mnogo pesen my v serdtse slozhili,<br>
Vospevaya rodnyye polya<br>
Bezzavetno tebya my lyubili,<br>
Svyatorusskaya nasha zemlya.<br>
Vysoko ty glavu podnimala -<br>
Slovno solntse tvoy lik vossiyal.<br>
No ty zhertvoyu podlosti stala -<br>
Tekh, kto predal tebya i prodal!
 
''Điệp khúc'':<br>
I snova v pokhod!<br>
Truba nas zovet!<br>
My vnovʹ vstanem v stroy<br>
I vse poydem v svyashchennyy boy.
 
Vstanʹ za Veru, Russkaya Zemlya!<br>
Zhdet pobedy Rossii svyatynya.<br>
Otzovisʹ, pravoslavnaya ratʹ!<br>
Gde Ilʹya tvoy i gde tvoy Dobrynya?<br>
Synovey klichet Rodina-matʹ.
 
(''Điệp khúc'')
 
Vse my - deti velikoy Derzhavy,<br>
Vse my pomnim zavety ottsov<br>
Radi Znameni, Chesti i Slavy<br>
Ne zhaley ni sebya, ni vragov.<br>
Vstanʹ, Rossiya, iz rabskogo plena,<br>
Dukh pobedy zovet: v boy, pora!<br>
Podnimi boyevyye znamena<br>
Radi Pravdy, Krasy i Dobra!
 
(''Điệp khúc'')
 
{{col-3-of-3}}
;Dịch sang tiếng Việt
 
{{col-end}}
 
===Lời của A. Fedotov (1967)===
{{Col-begin}}
 
{{Col-end}}
 
===Lời của M. Shcherbakov (1987)===
{{col-begin}}
{{col-1-of-3}}
;Tiếng Nga
 
Когда надежды поют, как трубы,<br>
Их зов дурманит, как сладкий дым.<br>
Они предельны, они сугубы,<br>
И так несложно поверить им.
 
И вот дорога, и вот стоянка.<br>
Вокзал и площадь - в цветах, в цветах.<br>
Восток дымится. Прощай, славянка!<br>
Трубач смеется, шинель в крестах.
 
Воспитан славой, к смертям причастен,<br>
Попробуй вспомни, ловя цветы,<br>
Какому зову ты был подвластен,<br>
Какому слову поверил ты.
 
Броня надежна, тверда осанка.<br>
Припев беспечен, все "ай" да "эй"...<br>
А трубы просят: не плачь, славянка,<br>
Но как, скажите, не плакать ей!
 
Пройдет полвека, другие губы<br>
Обнимут страстно мундштук другой.<br>
И вновь надежды поют, как трубы.<br>
Поди попробуй, поспорь с трубой.
 
А век не кончен. Поход не начат.<br>
Вокзал и площадь - в цветах, в цветах.<br>
Трубач смеется, славянка плачет.<br>
Восток дымится. Земля в крестах.
 
{{col-2-of-3}}
;Chuyển tự La Tinh
 
Kogda nadezhdy poyut, kak truby,<br>
Ikh zov durmanit, kak sladkiy dym.<br>
Oni predelʹny, oni suguby,<br>
I tak neslozhno poveritʹ im.
 
I vot doroga, i vot stoyanka.<br>
Vokzal i ploshchadʹ - v tsvetakh, v tsvetakh.<br>
Vostok dymitsya. Proshchay, slavyanka!<br>
Trubach smeyetsya, shinelʹ v krestakh.
 
Vospitan slavoy, k smertyam prichasten,<br>
Poprobuy vspomni, lovya tsvety,<br>
Kakomu zovu ty byl podvlasten,<br>
Kakomu slovu poveril ty.
 
Bronya nadezhna, tverda osanka.<br>
Pripev bespechen, vse "ay" da "ey"...<br>
A truby prosyat: ne plachʹ, slavyanka,<br>
No kak, skazhite, ne plakatʹ yey!
 
Proydet polveka, drugiye guby<br>
Obnimut strastno mundshtuk drugoy.<br>
I vnovʹ nadezhdy poyut, kak truby.<br>
Podi poprobuy, posporʹ s truboy.
 
A vek ne konchen. Pokhod ne nachat.<br>
Vokzal i ploshchadʹ - v tsvetakh, v tsvetakh.<br>
Trubach smeyetsya, slavyanka plachet.<br>
Vostok dymitsya. Zemlya v krestakh.
 
{{col-3-of-3}}
 
;Dịch sang tiếng Việt
 
{{col-end}}
 
===Lời của A. Mingalyov (1990)===