Khác biệt giữa các bản “Các núi linh thiêng của Trung Quốc”

*[http://www.chinaonyourmind.com/chinatravel/chinainfo/mountains.html chinaonyourmind.com]
*[http://www.sacredsites.com/asia/china/sacred_mountains.html Các khu vực linh thiêng]
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Các núi linh thiêng của Trung Quốc}}
 
[[Thể loại:Núi Trung Quốc]]
[[Thể loại:ĐạoNúi linh thiêng Trung Quốc| giáo]]
[[Thể loại:Phật giáo]]
[[Thể loại:Trung Quốc tứ đại|N]]
[[Thể loại:Số 5]]
[[Thể loại:Danh sách (Trung Quốc)|N]]
[[Thể loại:Núi linh thiêng]]
[[Thể loại:Phật giáo Trung Quốc]]
[[Category:Đạo giáo ở Trung Quốc]]
[[Thể loại:NúiCông trình tôn giáo Trung Quốc]]