Khác biệt giữa các bản “Lâm Bưu”

không có tóm lược sửa đổi
| trưởng chức vụ = Chủ tịch
| trưởng viên chức = [[Mao Trạch Đông]]
 
| chức vụ 2 = Phó Chủ tịch thứ nhất [[Đảng Cộng sản Trung Quốc]]
| bắt đầu 2 = [[1 tháng 8]] năm [[1966]]
| trưởng chức vụ 2 = Chủ tịch
| trưởng viên chức 2 = [[Mao Trạch Đông]]
 
| chức vụ 3 = Bộ trưởng [[Bộ Quốc phòng Trung Quốc]]
| bắt đầu 3 = [[17 tháng 9]] năm [[1959]]
| tiền nhiệm 3 = [[Bành Đức Hoài]]
| kế nhiệm 3 = [[Diệp Kiếm Anh]] (1975)
 
| chức vụ 4 = [[Phó Tổng lý Quốc vụ viện|Phó Thủ tướng Quốc vụ viện]]
| bắt đầu 4 = [[15 tháng 9]] năm [[1959]]
| kết thúc 4 = [[13 tháng 9]] năm [[1971]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1959|9|15|1971|9|13}}
| trưởng chức vụ 4 = Thủ tướng
| trưởng viên chức 4 = [[Chu Ân Lai]]
 
| chức vụ 5 = [[Phó Tổng lý Quốc vụ viện|Phó Thủ tướng thứ nhất Quốc vụ viện]]
| bắt đầu 5 = [[21 tháng 12]] năm [[1964]]
| kết thúc 5 = [[13 tháng 9]] năm [[1971]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1964|12|21|1971|9|13}}