Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
(tiep tuc cap nhat)
Các bài khởi tạo mới:
 
Các bài khởi tạo mới:
* [[Waiting for Godot]]
* [[Martin Eden]]
* [[Âm thanh và Cuồng nộ]]
* [[100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 20 của Le Monde]]
* [[Bình duyệt]]
* [[Kiểm định Johansen]]
2.075

lần sửa đổi