Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Luật bản quyền Hoa Kỳ”

n
chính tả
(en.wikipedia)
 
n (chính tả)
{{Bài về luật}}
 
'''Luật bản quyền Hoa Kỳ''' đặt ra các quy định liên quan tới quyền lợi cũng như giới hạn đối với các tác phẩm mỹ thuật và nghệ thuật trong phạm vi đất nước [[Hoa Kỳ]]. Bản [[luật]] này là một phần của bộ luật liên bang, có quyền được thực thi dựa theo [[hiến pháp Hoa Kỳ]]. Trong đó (khoản I, mục 8, điều 8) có nêu rằng nhà nước có quyền được ban hành mọi luật quản lý [[quyền tác giả]]. Nguyên văn phần đó là :
 
''The Congress shall have Power [. . .] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.''
52

lần sửa đổi