Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tấn Ai công”

nKhông có tóm lược sửa đổi
 
== Vua không quyền hành ==
Cơ Kiêu là chắt của [[Tấn Chiêu công]] – vua thứ 32 [[nước Tấn]]. Tấn Chiêu công có người con út tên là Ung, được đặt [[thụy hiệu]] là Đái Tử. Đái Tử sinh ra Cơ Kỵ. Cơ Kỵ chơi thân với [[Trí Bá]] và mất sớm.
 
Sau khi [[Tấn Xuất công]] bỏ chạy ra nước ngoài và qua đời, Trí Bá Tuân Dao muốn thôn tính cả nước Tấn nhưng chưa dám<ref>Sử ký, Tấn thế gia</ref>, bèn lập con của Cơ Kỵ là Cơ Kiêu lên ngôi, tức là '''Tấn Ai công'''.
 
Trong 4 họ đại phu, Trí Bá mạnh nhất, nắm chính sự nước Tấn. Trí Bá muốn lần lượt thôn tính 3 họ kia để chiếm cả nước Tấn. Năm [[449 TCN]], Trí Bá bắt 3 họ cắt đất cho mình. Hàn và Ngụy nghe theo nhưng họ Triệu chống lại. Trí Bá bèn hợp binh với Hàn và Ngụy đánh họ Triệu.
62.054

lần sửa đổi