Khác biệt giữa các bản “Đảo Sinh Tồn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Thông tin thêm==
Nhà thơ [[Việt Nam]] [[Trần Đăng Khoa (nhà thơ)|Trần Đăng Khoa]] trong một lần ra thăm đảo Sinh Tồn năm [[1982]] đã viết bài thơ ''Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn'':<ref>[http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/Vanhoc/vh-vietnam/tacgia/20/tho/tacpham/k/trandangkhoa_bencuasomaybay/doimuatrendaosinhton.htm ''Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn]. Website www.cinet.gov.vn.</ref>:
{{cquote|
 
Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn,<br>Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy.<br>Mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy,<br>Nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời...|||[[Trần Đăng Khoa]]}}
{{quote|Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn
Bài thơ này đã được [[nhạc sĩ]] [[Quỳnh Hợp]] phổ thành ca khúc ''Lính đảo đợi mưa''.
 
Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy
 
Mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy
 
Nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời...|Trần Đăng Khoa}}
 
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ thành ca khúc ''Lính đảo đợi mưa''.
 
==Chú thích==