Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ba Lăng Hạo Giám”

Đặt {{wiki hóa}}
(Đặt {{wiki hóa}})
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
{{chú thích trong bài}}
{{Wiki hóa}}
{{Thiền sư Trung Quốc}}
'''Ba Lăng Hạo Giám''' (zh. ''bālíng hàojiàn'' 巴陵顥鋻, ja. ''haryō kōkan''), [[thế kỷ 10|thế kỷ thứ 10]], là [[Thiền sư Trung Quốc]], môn đệ của Thiền sư [[Vân Môn Văn Yển]].