Khác biệt giữa các bản “Cuba”

Không thay đổi kích thước ,  1 năm trước
n
Đã khóa “Cuba”: Bút chiến thiếu tính xây dựng: Chưa tìm được đồng thuận, xin nhắc lại các bên 3RR có thể bị cấm! ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 12:06, ngày 9 tháng 3 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 12:06, ngày 9 tháng 3 năm 2019 (UTC)))
(Sửa đổi cũ chưa được đồng thuận (sách không ghi số trang, nhiều link có vẻ là tự xuất bản))
n (Đã khóa “Cuba”: Bút chiến thiếu tính xây dựng: Chưa tìm được đồng thuận, xin nhắc lại các bên 3RR có thể bị cấm! ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 12:06, ngày 9 tháng 3 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 12:06, ngày 9 tháng 3 năm 2019 (UTC))))