Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|image_flag = Flag of Transcaucasian SFSR.svg
|image_coat = Emblem of the Transcaucasian SFSR (1930-1936).svg
|symbol =
|symbol = Biểu tượng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz
|symbol_type =[[Biểu tượng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz|Quốc huy]] <small>(1923–1936)</small>
|image_map = Soviet Union - Transcaucasia.svg