Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==Tham khảo==
{{tham khảo}}
* [http://ditichlichsuvanhoa.com/dttc/TU-DUONG-PHAM-HUY-QUANG-a738.html] Phạm Huy Quang - ditichlichsuvanhoa.com
 
{{Thời gian sống|Sinh=1846|Mất=1888}}
Người dùng vô danh