Difference between revisions of "Wikipedia:Thái độ văn minh"

 
===Hạn chế ảnh hưởng===
*Cân bằng từng câu chỉ trích bất nhã bằng cách cung cấp một cách phê bình nhẹ nhàng và mang tính xây dựng
*Balance each uncivil comment by providing a soothing or constructive comment
*'''Không bao giờ''' trả lời mọi lời công kích sỉ nhục. ''Quên nó đi''. Tha thứ cho kẻ nào đã viết ra. Không bao giờ chạy đua xung đột (''với kẻ tiểu nhân'').
 
*Phớt lờ sự khiếm nhã. Hoạt động như thể kẻ phá rối không hề tồn tại. Dựng một "bức tường" giữa kẻ phá rối và cộng đồng.
*'''Do not''' answer offensive comments. Forget about them. Forgive the editor. Do not escalate the conflict. (''an individual approach'')
*Che phủ bài viết bằng cách dùng “mã vô hình” (&bot=1) đục bỏ bớt để giảm tác động của các lời lẽ xấu và đưa chúng vào phầm tóm tắt soạn thảo (hộp góp ý)
*Ignore incivility. Operate as if the offender does not exist. Set up a "wall" between the offender and the community.
*Đi đến một quyết định rằng: bất lịch sự và khiếm nhã là điều không thể tránh đượng trong một dự án, và chấp nhận chúng tồn tại.
*Revert edits with a veil of invisibility (&bot=1) to reduce the impact of the offensive words used in edit summaries (the comment box)
 
*Decide that incivility and rudeness can't be avoided in such a project, and accepting their existence.
 
===Xoá bỏ những bình luận thiếu văn minh===
1,569

edits