Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thái độ văn minh”

 
===Xoá bỏ những bình luận thiếu văn minh===
*Đục bỏ những lời lẽ công kích hoặc thay thế chúng bằng những từ ngữ ôn hoà trong trang thảo luận (''điều này giống như tranh luận hoặc phục chế từ ngữ của người khác'')
*Strike offensive words or replace them with milder ones on talk pages (''this is often seen as controversial, as is refactoring other people's words'')
*Đục bỏ những lời chỉ trong trang thảo luận (''chúng vẫn còn tồn tại trong trang lịch sử, ai cũng có thể tìm thấy hoặc tham khảo sau này'')
*Remove offensive comments on talk pages (''since they remain in the page history, anyone can find them again or refer to them later on'')
*Che phủ nội dung xấu bằng '''mã &bot=1''', như vậy bài viết phá rối sẽ bị tàng hình trong mục '''Thay đổi gần đây ('''''Cũng có thể làm như vậy đối với ip của các thành viên, buộc phải yêu cầu trợ giúp kỹ thuật khi người dùng đó đăng nhập)
*Revert an edit with &bot=1, so that the edit made by the offender appears invisible in Recent Changes (''do-able on ip contributions, requires technical help for logged-in user'')
*Hủy bỏ (toàn bộ và vĩnh viễn) một phiên bản soạn thảo tạo bởi kẻ gây rối (''yêu cầu trợ giúp kỹ thuật'')
*Delete (entirely and permanently) an edit made by the offender (''requires technical help'')
*Hủy bỏ vĩnh viễn chỉ tích gây rối khỏi danh sách điện thư (''yêu cầu trợ giúp kỹ thuật'')
*Permanently delete an offensive comment made on the mailing lists (''requires technical help'')
*Thay thế lời bình gay gắt bằng phiên bản có lời lẽ ôn hoà hơn của một người khác (''yêu cầu trợ giúp kỹ thuật'')
*Replace a comment made in an edit summary by another less offensive comment (''requires technical help'')
 
== Giữ sự văn minh trong quá trình hoà giải ==