Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thái độ văn minh”

n
===Hạn chế ảnh hưởng===
*Cân bằng từng câu chỉ trích bất nhã bằng cách cung cấp một cách phê bình nhẹ nhàng và mang tính xây dựng
*'''Không bao giờ''' trả lời mọi lời công kích sỉ nhục. ''Quên nó đi''. Tha thứxóa cho kẻ nào đã viết ra. Không bao giờ chạy đua xung đột (''với kẻ tiểu nhân'').
*Phớt lờ sự khiếm nhã. Hoạt động như thể kẻ phá rối không hề tồn tại. Dựng một "bức tường ảo" giữa kẻ phá rối và cộng đồng.
*Che phủ bài viết bằng cách dùng “mã vô hình” (&bot=1) đục bỏ bớt để giảm tác động của các lời lẽ xấu và đưa chúng vào phầm tóm tắt soạn thảo (hộp góp ý)
*Đi đến một quyết định rằng: bất lịch sự và khiếm nhã là điều không thể tránh đượngđược trong một dự án, và chấp nhận chúng tồn tại.
 
===Xoá bỏ những bình luận thiếu văn minh===