Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Các bài khởi tạo mới:
* [[Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa]]
* [[Giả thuyết Gauss-Markov]]
* [[Hồi quy tuyến tính]]
* [[10 cuốn sách bị cấm nổi tiếng nhất thế kỷ 20]]
* [[Những kẻ làm bạc giả (tiểu thuyết)]]
* [[Tồn tại và hư vô]]
* [[Waiting for Godot]]
* [[Martin Eden]]
2.075

lần sửa đổi