Khác biệt giữa các bản “Than đá”

===Công nghệ khí hóa===
 
Những lĩnh vực chính: [[{{Chính|Khí hóa than đá]] và [[|Khí hóa than đá dưới lòng đất]]}}
 
Việc khí hóa than có thể được sử dụng để sản xuất khí tổng hợp, hỗn hợp khí (CO) và khí hydro (H2). Thông thường khí tổng hợp được sử dụng chính để đốt tuabin khí để sản xuất điện, nhưng tính linh hoạt của khí tổng hợp cũng phần nào cho phép nó được chuyển đổi thành nhiên liệu vận chuyển, chẳng hạn như xăng và dầu diesel, thông qua quá trình Fischer-Tropsch; Ngoài ra, khí tổng hợp còn có thể được chuyển đổi thành metanol, có thể được trộn trực tiếp thành nhiên liệu hoặc chuyển đổi thành xăng qua quá trình chuyển hóa methanol thành xăng. Khí hóa kết hợp với công nghệ <ref name="Fischer-Tropsch" /> hiện đang được sử dụng bởi công ty hóa chất Sasol của Nam Phi để chế tạo nhiên liệu xe cơ giới từ than đá và khí tự nhiên. Ngoài ra, khí [[hydro]] thu được từ khí hóa có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như cung cấp năng lượng cho nền kinh tế dùng khí hydrogen, chế tạo ammonia, hoặc nâng cấp nhiên liệu hóa thạch.