Khác biệt giữa các bản “Ba chàng thám tử trẻ”

n
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Từ tập 1 đến tập 9 và tập 11 của bộ truyện này được viết bởi người sáng tạo ra bộ truyện là Robert Arthur, ông cũng đã định hướng ý tưởng cho nhiều câu chuyện khác. Arthur từng là biên tập viên cho một số [[Tuyển tập|bộ sưu tập]] [[sách]] được cho là của Alfred Hitchcock. Ngoài ra, các tác giả khác cũng sáng tác cho bộ truyện này là William Arden ( Dennis Lynds ), Nick West (Kin Platt), Mary Virginia Carey và Marc Brandel (sinh ra Marcus Beresford). Các tác giả này đã viết những lời giới thiệu và lời kết cuối chuyện như thể là những bình luận do Hitchcock đưa ra, và về sau một nhà văn hư cấu tên là Hector Sebastian, được cho là đã ghi lại cuộc phiêu lưu của Ba chàng thám tử trẻ. Các họa sĩ minh họa cho bộ truyện gồm Harry Kane và Ed Vebell và sau đó là Jack Hearne, Herb Mott, Stephen Marchesi, Robert Adragna và William A. ("Bill") Dodge.
 
== Danh sách các tập truyện ==
Tên các tập truyện ban đầu là ''Alfred Hitchcock và [[Ba chàng thám tử trẻ]] ...'' (kể từ tập 31 thì chỉ đơn giản là ''Ba chàng thám từ trẻ ...'')
 
# ''[[The Secret of Terror Castle]]'' (1964, Robert Arthur), Vụ bí ẩn Lâu đài kinh hoàng
# ''[[The Mystery of the Stuttering Parrot]]'' (1964, Robert Arthur), Vụ bí ẩn Con két cà lăm
# ''[[The Mystery of the Whispering Mummy]]'' (1965, by Robert Arthur), Vụ bí ẩn Xác ướp thì thầm
# ''The Mystery of the Green Ghost'' (1965, by Robert Arthur), Vụ bí ẩn Con ma Xanh
# ''[[The Mystery of the Vanishing Treasure]]'' (1966, by Robert Arthur)
# ''The Secret of Skeleton Island'' (1966, by Robert Arthur), Vụ bí ẩn Hòn đảo bộ xương
# ''The Mystery of the Fiery Eye'' (1967, by Robert Arthur), Vụ bí ẩn Con mắt lửa
# ''[[The Mystery of the Silver Spider]]'' (1967, by Robert Arthur), Vụ bí ẩn Con nhện bạc
# ''The Mystery of the Screaming Clock'' (1968, by Robert Arthur), Vụ bí ẩn Đồng hồ la hét
# ''The Mystery of the Moaning Cave'' (1968, by William Arden), Vụ bí ẩn Hang động rên rỉ
# ''The Mystery of the Talking Skull'' (1969, by Robert Arthur), Vụ bí ẩn Cái sọ biết nói
# ''The Mystery of the Laughing Shadow'' (1969, by William Arden)
# ''The Secret of the Crooked Cat'' (1970, by William Arden), Vụ bí ẩn Con mèo nháy mắt
# ''The Mystery of the Coughing Dragon'' (1970, by Nick West), Vụ bí ẩn Con rồng hắt hơi
# ''The Mystery of the Flaming Footprints'' (1971, by M. V. Carey)
# ''The Mystery of the Nervous Lion'' (1971, by Nick West), Vụ bí ẩn Con sư tử căng thẳng
# ''The Mystery of the Singing Serpent'' (1972, by M. V. Carey), Vụ bí ẩn Con rắn hát lầm rầm
# ''The Mystery of the Shrinking House'' (1972, by William Arden), Vụ bí ẩn Ngôi nhà bị thu nhỏ
# ''The Secret of Phantom Lake'' (1973, by William Arden)
# ''The Mystery of Monster Mountain'' (1973, by M. V. Carey)
# ''The Secret of the Haunted Mirror'' (1974, by M. V. Carey), Vụ bí ẩn Con ma trong tấm gương
# ''The Mystery of the Dead Man's Riddle'' (1974, by William Arden)
# ''The Mystery of the Invisible Dog'' (1975, by M. V. Carey), Vụ bí ẩn Con chó tàng hình
# ''The Mystery of Death Trap Mine'' (1976, by M. V. Carey)
# ''The Mystery of the Dancing Devil'' (1976, by William Arden)
# ''The Mystery of the Headless Horse'' (1977, by William Arden), Vụ bí ẩn Con ngựa không đầu
# ''The Mystery of the Magic Circle'' (1978, by M. V. Carey), Vụ bí ẩn Vòng tròn thần bí
# ''The Mystery of the Deadly Double'' (1978, by William Arden)
# ''The Mystery of the Sinister Scarecrow'' (1979, by M. V. Carey)
# ''The Secret of Shark Reef'' (1979, by William Arden), Vụ bí ẩn Đá ngầm cá mập
# ''The Mystery of the Scar-Faced Beggar'' (1981, by M. V. Carey), Vụ bí ẩn Người mù ăn xin có vất thẹo
# ''The Mystery of the Blazing Cliffs'' (1981, by M. V. Carey)
# ''The Mystery of the Purple Pirate'' (1982, by William Arden), Vụ bí ẩn Kho báu hải tặc tím
# ''The Mystery of the Wandering Cave Man'' (1982, by M. V. Carey)
# ''The Mystery of the Kidnapped Whale'' (1983, by Marc Brandel), Vụ bí ẩn Bắt cóc cá voi
# ''The Mystery of the Missing Mermaid'' (1983, by M. V. Carey)
# ''The Mystery of the Two-Toed Pigeon'' (1984, by Marc Brandel), Vụ bí ẩn Chú bồ câu hai ngón
# ''The Mystery of the Smashing Glass'' (1984, by William Arden)
# ''The Mystery of the Trail of Terror'' (1984, by M. V. Carey)
# ''The Mystery of the Rogues' Reunion'' (1985, by Marc Brandel)
# ''The Mystery of the Creep-Show Crooks'' (1985, by M. V. Carey)
# ''The Mystery of Wrecker's Rock'' (1986, by William Arden)
# ''The Mystery of the Cranky Collector'' (1987, by M. V. Carey)
 
Tập truyện ''The Mystery of the Ghost Train'' chưa hoàn thành/ chưa xuất bản (của tác giả M. V. Carey) thì bộ truyện gốc bị đình bản.