Khác biệt giữa các bản “Chính quyền liên bang Hoa Kỳ”

n
Thay tập tin Seal_of_the_Unites_States_Congress.svg bằng tập tin Seal_of_the_United_States_Congress.svg.
n (Thay tập tin US_Congressional_Seal.svg bằng tập tin Seal_of_the_Unites_States_Congress.svg.)
n (Thay tập tin Seal_of_the_Unites_States_Congress.svg bằng tập tin Seal_of_the_United_States_Congress.svg.)
 
== Lập pháp ==
[[Tập tin:Seal_of_the_Unites_States_CongressSeal_of_the_United_States_Congress.svg|nhỏ|phải|200px|Huy hiệu Quốc hội Hoa Kỳ]]
 
[[Quốc hội Hoa Kỳ]] là nhánh lập pháp của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ. Theo chế độ lưỡng viện, Quốc hội gồm có [[Viện Dân biểu]] (Hạ viện), và [[Thượng viện]]. Viện Dân biểu có 435 thành viên, đại diện cho các hạt bầu cử với nhiệm kỳ hai năm, phân bổ theo tỷ lệ dân số; ngược lại, mỗi tiểu bang có hai đại biểu tại Thượng viện mà không tính đến dân số. Có tổng cộng 100 thượng nghị sĩ (đại diện cho 50 tiểu bang), phục vụ trong nhiệm kỳ sáu năm (một phần ba Thượng viện được bầu lại mỗi hai năm). Mỗi viện đều có quyền lực riêng biệt - Thượng viện có nhiệm vụ “cố vấn và phê chuẩn” các bổ nhiệm của tổng thống, trong khi Hạ viện có trách nhiệm đệ trình các dự luật nâng cao thu nhập quốc gia. Tuy nhiên, cần có sự đồng thuận của cả hai viện để có thể thông qua các dự luật. Quyền lực của quốc hội được qui định trong những điều khoản của Hiến pháp; tất cả quyền còn lại dành cho các tiểu bang và nhân dân. Trong hiến pháp có “điều khoản cần thiết và thích đáng” cho phép quốc hội “làm tất cả luật cần thiết và thích đáng để bảo đảm sự vận hành của quyền lực hiện hành.”
40.201

lần sửa đổi