Khác biệt giữa các bản “Worakarn Rojjanawat”

*I'm Sorry I Love You với Nike Nitidon Pomsuwan (ONE HD 2016)
 
===Phim điện ảnh===
{| class="wikitable"
|+
!Năm
!Phim
!Vai
!Đóng với
|-
|2008
|Coming Soon
|Som
|[[Ter Chuntawit Thanasewee|Chuntawit Thanasewee]]
|}
<br />
 
*[[Coming Soon]] - โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต đóng với [[Ter Chuntawit Thanasewee]] (năm 2008)<ref name="share">[https://sharerice.com/index.php?title=Punch_Worakarn_Rojjanawat Punch Worakarn Rojjanawat], truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2019.</ref>
 
Người dùng vô danh