Khác biệt giữa các bản “Worakarn Rojjanawat”

|Coming Soon
|Som
|[[Ter Chuntawit Thanasewee|Chuntawit Thanasewee]]<ref name="share">[https://sharerice.com/index.php?title=Punch_Worakarn_Rojjanawat Punch Worakarn Rojjanawat], truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2019.</ref>
|}
<br />
 
*[[Coming Soon]] - โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต đóng với [[Ter Chuntawit Thanasewee]] (năm 2008)<ref name="share">[https://sharerice.com/index.php?title=Punch_Worakarn_Rojjanawat Punch Worakarn Rojjanawat], truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2019.</ref>
 
==Giải thưởng<ref>[https://www.nangdee.com/name/?person_id=8236 วรกาญจน์ โรจนวัชร (พั้นช์)] (bằng tiếng Thái), truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2019.</ref>==
Người dùng vô danh