Khác biệt giữa các bản “Worakarn Rojjanawat”

|-
|2010
*|Taddao Bussaya - ทัดดาวบุษยา (Channel 3, 2010)<ref name="na">[https://www.nautiljon.com/people/worakarn+rojjanawat.html Filmographie], truy cậpcập ngàyngày 19 thángtháng 2 nămnăm 2019.</ref>
|Taddao Bussaya
|Taddao Bussaya / Sutad
|Tridsadee Sahawong
|-
|2012
|Tarnchai Nai Sai Mok <ref name="na" />
|Khing
|[[Louis Scott]]
|-
|2013
|Ruk Sutrit <ref name="na" />
[[Người con gái tôi yêu]]
|Chanamon / "Chon"
|OneHD
|}
<br />
 
*Taddao Bussaya - ทัดดาวบุษยา (Channel 3, 2010)<ref name="na">[https://www.nautiljon.com/people/worakarn+rojjanawat.html Filmographie], truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2019.</ref>
*Tarnchai Nai Sai Mok - ท่านชายในสายหมอก (Channel 3, 2012)<ref name="na" />
*Ruk Sutrit - รักสุดฤทธิ์ (Channel 3, 2013)<ref name="na" />
 
===Phim điện ảnh===
Người dùng vô danh