Khác biệt giữa các bản “Worakarn Rojjanawat”

!Đóng với
!Đài
|-
|2006
|พ่อแกกับแม่ฉัน
|ป่าน
|
|CH3
|-
|2007
|''Bang Rak Soi 9''
|พิม
|
|CH9
|-
|2010
|CH3
|-
|2011
|2012
|Raberd Terd Terng Lun Thung
|สวย
|
|CH5
|-
| rowspan="2" |2012
|Ban Tuek Kam
|อุ่น
|
|CH3
|-
|Tarnchai Nai Sai Mok <ref name="na" />
|Khing
|CH3
|-
| rowspan="2" |2013
|Raberd Tiang Thaew Trong
|หมวดขิม/ขิม
|
|WorkpointTV
|-
|Ruk Sutrit <ref name="na" />
[[Người con gái tôi yêu]]
|Nitidon Pomsuwan
|OneHD
|-
|2017
|Ha Unlimited (Public)
|แพม
|
|GMMTV
|}
 
Người dùng vô danh