Khác biệt giữa các bản “Cuộc tấn công Ba Lan (1939)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|result=Đức Quốc xã, Slovakia và Liên Xô chiến thắng, [[lãnh thổ]] Ba Lan bị phân chia
|combatant1={{flagicon|Ba Lan|1921}} [[Đệ Nhị Cộng hòa Ba Lan|Ba Lan]]
|combatant2={{flagcountry|Nazi Germany}}<br />{{flagcountryflagicon|Slovakia|1938}} [[Cộng hòa Slovak (1939–1945)|Slovakia]]<br />{{flagcountry|Soviet Union|1923}}
|commander1={{flagicon|Poland}} [[Edward Rydz-Śmigły]]
|commander2={{flagicon|Nazi Germany}} [[Fedor von Bock]]<br /> <small>(Tập đoàn quân phía bắc)</small><br />{{flagicon|Nazi Germany}} [[Gerd von Rundstedt]]<br /> <small>(Tập đoàn quân phía nam)</small><br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Mikhail Kovalev]]<br /> <small>(Phương diện quân Belorussia)</small><br />{{flagicon|USSR|1923}} [[Semyon Konstantinovich Timoshenko|Semyon Timoshenko]]<br /> <small>(Phương diện quân Ukraina)</small><br />{{flagicon|Slovakia|1938}} [[Ferdinand Čatloš]]<br /><small>([[Tập đoàn quân Bernolák]])</small>