Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tất Nhiên”

n (Thêm 3 bài thơ của NTN được phổ nhạc.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
*Như những hoàng hôn (Nguyễn Hữu Nghĩa)
*Xin chở tình ta theo (Nguyễn Hữu Nghĩa)
*Con sáo sang sông (Võ Tá Hân)
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh