Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn dầu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Người sản xuất sơn dầu thường lập ra bảng phân loại hoặc dùng kí hiệu in trực tiếp lên ống sơn để giới thiệu màu tốt hoặc màu kém cho người vẽ tiện dùng.
 
==Các trường phái vẽ tranh sơn dầu==
 
==Việt Nam==
Cách vẽ của Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc[http://mythuat360.com.vn/gl002/default.aspx]
 
==Xem thêm==