Khác biệt giữa các bản “Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam)”

 
==Cựu Lãnh đạo==
 
*[[Đỗ Trung Tá]] - Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (từ [[2002]] đến [[2007]]); nguyên Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].
*[[Lê Doãn Hợp]]: Nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; (từ [[2007]] đến [[2011]]).
*[[Nguyễn Bắc Son]]: Nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; (từ [[20011]] đến [[2016]]).
*[[Trương Minh Tuấn]]: Nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; (từ [[20016]] đến [[2018]]).
 
*Đặng Văn Thân - Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (từ [[1986]] đến [[1997]]); Tiến sĩ; Anh hùng Lao động Thời kỳ Đổi mới; Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên [[Đại biểu Quốc hội]], nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng Tổng cục Bưu điện.
*[[Mai Liêm Trực]] - Tổng cục trưởng; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Tổng cục Bưu điện (từ [[1997]] đến [[2002]]); Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông (từ [[2002]] đến [[2005]]).
*[[Đỗ Trung Tá]] - Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (từ [[2002]] đến [[2007]]); nguyên Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].
*Đặng Đình Lâm: Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông;
*Đỗ Quý Doãn: Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nghỉ hưu ngày 1/10/2013)
*[[LêĐặng DoãnĐình Hợp]]Lâm: Nguyên UVTWỦy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên BộThứ trưởng Bộ Thông tinBưu chính TruyềnViễn thông;
* Lê Nam Thắng: Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
* Trần Đức Lai: Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;