Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| chức vị = [[Danh sách Quốc vương của Hà Lan|Nữ hoàng của Hà Lan]]
| chi tiết chức vị =
| tại vị = [[6 tháng 9]] năm [[1948]] – [[30 tháng 4]] năm [[1980]]<br/>{{số năm theo năm và ngày |1948|9|6|1980|4|30}}
| tiền nhiệm = [[Wilhelmina của Hà Lan|Wilhelmina]]
| kế nhiệm = [[Beatrix của Hà Lan|Beatrix]]