Khác biệt giữa các bản “Nhà thờ”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Nha Tho Bac Ninh3.JPG|nhỏ|Nhà Thờ Bắc Ninh]]
[[File:Nhà thờ Bùi Thượng.jpg|thumb|Nhà thờ Bùi Thượng thuộc giáo phận Xuân Lộc, Đồng Nai]]
[[File:Bùi Thượng catholic church.jpg|thumb|Bên trong nhà thờ Bùi Thượng]]
'''Nhà thờ''' là [[nơi thờ phụng]], cầu nguyện của những người theo các tôn giáo như: [[Kitô giáo]] ([[Công giáo]], [[Tin Lành]]...), [[Hồi giáo]], [[đạo Cao Đài]]... hoặc phục vụ cho việc thờ cúng tổ tiên. Nhà thờ là một trong những cơ sở xã hội quan trọng dựa trên yếu tố tinh thần để giáo dục đạo đức theo một niềm tin nhất định và đóng vai trò như là một trung tâm thuyết giáo, nơi hành lễ, cầu nguyện của [[giáo dân]], nơi tổ chức lễ tang, truy điệu, cầu hồn cho những người đã khuất.
Mỗi tôn giáo có mô hình kiến trúc nhà thờ riêng, dễ phân biệt với các công trình kiến trúc khác. Ví dụ như nhà thờ của Kitô giáo thường có gắn một [[thập tự giá]] bên trên.
Người dùng vô danh