Khác biệt giữa các bản “Trận Gumbinnen”

n
n
 
Tuy nhiên, tại mặt trận phía Đông nhờ có sự tăng cường lực lượng mà quân Đức do Hindenburg và Ludendorff chỉ huy đã ngừng rút lui và chuyển sang phản công quân Nga. Kết quả cuối cùng là quân Nga đại bại trong [[trận Tannenberg]] sau đó và Đông Phổ hoàn toàn được giải nguy. Hindenburg và Ludendorff trở thành anh hùng của nước Đức.
 
== Chú thích ==
{{reflist}}
 
== Tham khảo ==