Khác biệt giữa các bản “Tố Hữu”

Ở Tố Hữu có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ. Chặng đường thơ của Tố Hữu là chặng đường lịch sử của cả một dân tộc. Ông được coi là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng và kháng chiến, được tôn vinh là ''“nhà thơ của cách mạng”, “nhà thơ của nhân dân”, “ngọn cờ chiến đấu của thơ ca cách mạng Việt Nam”, “người có công đầu xây dựng nền thơ ca cách mạng Việt Nam”, "một cuộc đời trọn vẹn với Cách mạng - Nghệ thuật - Tình yêu”, “nhà thơ của chủ nghĩa nhân văn cách mạng”''<ref>http://www.nhandan.com.vn/hangthang/van-hoa/tho/item/27826102-to-huu-%E2%80%9Cong-hoang%E2%80%9D-cua-tho-tinh-yeu-lang-man-cach-mang.html</ref>
 
Trong 2 cuộc kháng chiến, Tố Hữu đã sáng tác rất nhiều bài thơ để cổ vũ tinh thần cho chiến sỹ và nhân dân, gắn liền với suốt chiều dài lịch sử kháng chiến. Nổi tiếng nhất là những bài thơ như ''"Việt Bắc", "Lượm", "Hoan Hô Chiến Sĩ Điện Biên", "Việt Nam Máu Và Hoa", "Từ Cu-ba"''... với những đoạn trích tiêu biểu:
*Bài thơ "Việt Bắc": ''"Ở đâu u ám quân thù/ Nhìn lên Việt Bắc: Cụ Hồ sáng soi/ Ở đâu đau đớn giống nòi/ Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền."''
*Tháng 5/1954, ông sáng tác bài thơ "Hoan Hô Chiến Sĩ Điện Biên": ''"Kháng chiến ba nghìn ngày/ Không đêm nào vui bằng đêm nay/ Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực/ Trên đất nước, như Huân chương trên ngực/ Dân tộc ta dân tộc anh hùng!... Hoan hô chiến sĩ Điện Biên/ Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/ Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn!"''
{|
|{{cquote|''O du kích nhỏ giương cao súng''.<br />''Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu''.<br />''Ra thế! To gan hơn béo bụng''.<br />''Anh hùng đâu cứ phải mày râu!''}}
*Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, ông sáng tác bài thơ ''"Bác ơi"'':
::''Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa''
::''Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa…''
::''Chiều nay con chạy về thăm Bác''
::''Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa!...''
::''Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà''
::''Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha''
::''Bác nghe từng bước trên tiền tuyến''
::''Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa...''
::''Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn''
::''Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn''
::''Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi''
::''Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.''
 
*Tháng 1/1973, sau chiến thắng [[Điện Biên Phủ trên không]], ông sáng tác Bài thơ "Việt Nam Máu Và Hoa": ''"Trắng khăn tang, em chẳng khóc đâu/ Hỡi em gái mất cha mất mẹ/ Nước mắt rơi, làm nhoà mặt quân thù/ Em phải bắn, trúng đầu giặc Mỹ.../ Lịch sử muốn bay cúi đầu tội lỗi/ Dưới gươm thiêng hùng khí Thủ đô/ Cả bốn biển hoan hô Hà Nội/ Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ.../ Không nỗi đau nào của riêng ai/ Của chung nhân loại chiến công này./ Việt Nam ơi, máu và hoa ấy/ Có đủ mai sau, thắm những ngày?"''